Friday, October 16, 2015

男兒當自強 ("A Man Should Strengthen Himself")


Title: 男儿当自强
Singer: Jackie Chan, George Lam and many others before
(Stanza 1)
傲气面对万重浪 ào qì miàn duì wàn zhòng làng
热血像那红日光 rè xuè xiàng nà hóng rì guāng
胆似铁打骨如精钢 dǎn sì tiě dǎ gǔ rú jīng gāng
胸襟百千丈眼光万里长 xiōng jīn bǎi qiān zhàng yǎn guāng wàn lǐ cháng
我发奋图强做好汉 wǒ fā fèn tú qiáng zuò hǎo hàn
做个好汉子每天要自强 zuò gè hǎo hàn zǐ měi tiān yào zì qiáng
热血男儿汉比太阳更光 rè xuè nán er hàn bǐ tài yang gèng guāng
(Stanza 2)
让海天为我聚能量 ràng hǎi tiān wèi wǒ jù néng liàng
去开天辟地为我理想去闯 qù kāi tiān bì de wèi wǒ lǐ xiǎng qù chuǎng
看碧波高壮 kàn bì bō gāo zhuàng
又看碧空广阔浩气扬 yòu kàn bì kōng guǎng kuò hào qì yáng
我是男儿当自强 wǒ shì nán er dàng zì qiáng
 昂步挺胸大家做栋梁做好汉áng bù tǐng xiōng dà jiā zuò dòng liáng zuò hǎo hàn
用我百点热照 (*) 出千分光 yòng wǒ bǎi diǎn rè zhào chū qiān fēn guāng
做个好汉子 zuò gè hǎo hàn zǐ
热血热肠热 rè xuè rè cháng rè
比太阳更光 bǐ tài yang gèng guāng
Title: A Man Should Strengthen Himself
Singer: Jackie Chan, George Lam and many others before
(Stanza 1)
Vigorous when facing the beatings of ten thousands heavy waves
Ardent just like the rays of the red sun
Having courage like forge iron and bones as hard as refined steel
Having lofty aspirations and excellent foresight
I worked extremely hard, aspiring to be a strong and courageous man (AKA Hero)
In order to become a hero, One should strive to become stronger everyday
An ardent man shines brighter than the sun
(Stanza 2)
Allowing the sky and sea to amass energy for me
To split heaven and part the earth (To create a new world) , to fight for my aspirations
Watching the stature and grandure of jade coloured waves
at the same time watching the vastness  jade coloured sky,  let our noble spirit soar
I am a man and I must strive to strengthen myself.
Walking in firm steps and standing upright let us all aspire to be a pillar of the society, and to be a hero
Using our hundredfold warmth, to bring forth a thousandfold of brilliance
Be a hero
Being ardent and with strong courage
Shine brighter than the sun

Wu - Enlightenment 悟(OST Shaolin)Pencerahan


by three methods we may learn wisdom
first : by reflection, which is noblest
second : by imitation, which is easiest
and third : by experience, which is the bitterest
---ConfuciusTerjemahan Lagu Enlightenment 悟(OST Shaolin)Pencerahan

无量心生福报无极限
Hati yang lapang, membuahkan berkah yang tak terbatas
无极限生息息爱相连
Tak berbatas, membuahkan kasih yang terus terjalin
为何君视而不见规矩定方圆
Mengapa bersua namun tak sempat bertemu kebiasaan baik yang akan menuntun ke arah kebijakasanaan
悟性悟觉悟空心甘情愿
Menyadari hakekat, menyadari persepsi, perasaan, menyadari kekosongan, mengikhlaskan, melepaskan

放下颠倒梦想放下云烟
Lepaskan keinginan yang menyesatkan, lepaskan kemelekatan
放下空欲色放下悬念
Lepaskan keinginan nafsu indria, lepaskan kerinduan
多一物却添了太多危险
Menambah satu keinginan, menambah resiko dan bahaya
少一物贪嗔痴会少一点
Mengurangi satu keinginan, mengurangi keserakahan dan kemelekatan.

若是缘再苦味也是甜
Bila berjodoh, pahit pun terasa manis
若无缘藏爱在心田
Bila tak berjodoh, simpanlah cinta di dalam hati
尘世藕断还丝连回首一瞬间
Ikatan jodoh(karma) didunia fana ini tak henti2nya
种颗善因陪你走好每一天
Menanam karma baik akan memenemanimu melewati hari demi hari dengan baik

唯有心无挂碍成就大愿
Hanya dengan kesungguhan hati, takan ada halangan yang mampu menahan tekad yang kuat
唯有心无故妙不可言
Hanya dengan kesungguhan hati, takan ada keajaiban yg tak terungkapakan
算天算地算尽了从前
(Kita) mampu meramalkan langit dan bumi, meramalkan sepenuhnya masa lalu
算不出生死会在哪一天(
Namun takan mampu meramalkan hari kelahiran dan kematian

勿生恨点化虚空的眼
Tidak membangkitkan kebencian, akan melenyapkan pandangan salah(semu)
勿生怨欢喜不遥远(
Tidak membangkitkan dendam dan permusuhan, kebahagiaan akan datang mendekat
缠绕欲望的思念善恶一瞬间
Berputar dalam lingkaran keterikatan (samsara), kebaikan dan kejahatan silih berganti
心怀忏悔陪你走好每一天
Hati yang penuh pertobatan akan menemanimu melewati hari demi hari dengan baik...

再牢的谎言却逃不过天眼
Kebohongan yang disembunyikan serapat mungkin tak akan lepas dari mata langit (hukum karma)
明日之前心流离更远
Sebelum hari esok tiba, hati telah mengembara jauh tak tentu arah
浮云霎那间障眼人心渐离间
Cahaya kemuliaan yang tidak abadi dalam sekejab membutakan mata, menyebarkan perselisihan di antara hati manusia
集苦连连不断的出现
Duka nestapa yang tak putus2nya muncul tanpa henti

无量心生福报无极限
Hati yang lapang, membuahkan berkah yang tak terbatas
无极限生息息爱相连
Tak berbatas, membuahkan kasih yang terus terjalin
凡人却视而不见规矩定方圆
Umat awam bersua tapi tak sempat bertemu kebiasaan baik yang akan mengarah ke kebijakasanaan
悟性悟觉悟空心甘情愿
Menyadari hakekat, menyadari persepsi, perasaan, menyadari kekosongan, mengikhlaskan, melepaskan
简简单单陪你走好每一天
Kesederhanaan akan menemanimu melewati hari demi hari dengan baik

sumber :http://deandylau927.blogspot.co.id/search/label/ost%20shaolin
https://youtu.be/j8W3Jpo9ju4

Time To Say Goodbye by Sarah Brightman and Andrea Bocelli

lyrics [Sarah:] Quando sono sola sogno all'orizzonte e mancan le parole, si lo so che non c'è luce in una stanza quando m...