Tuesday, March 22, 2016

夢寐以求Pinyin
bie yong
na zhong yan guan kan wo
wo zhi dao
ni yao shuo shi me
ai qing ben shi
wu fa qiang qiu
ni you he
bi chang ji xin tou
you ren shuo
kai hua jie guo
na shi wo men
meng mei yi qiu
wu nai he
ni he wo
jin sheng wu yuan
nan xiang shou
bie yong
na zhong yan guan kan wo
wo zhi dao
ni yao shuo shi me
ai qing ben shi
wu fa qiang qiu
ni you he
bi chang ji xin tou
you ren shuo
kai hua jie guo
na shi wo men
meng mei yi qiu
wu nai he
ni he wo
jin sheng wu yuan
nan xiang shou
you ren shuo
kai hua jie guo
na shi wo men
meng mei yi qiu
wu nai he
ni he wo
jin sheng wu yuan
nan xiang shou

No comments:

Post a Comment

Time To Say Goodbye by Sarah Brightman and Andrea Bocelli

lyrics [Sarah:] Quando sono sola sogno all'orizzonte e mancan le parole, si lo so che non c'è luce in una stanza quando m...